Sint-Jozef Bulo Type basisaanbod

Wie zijn wij ?

Wie welke taak op zich neemt, zie je hieronder.

Directie

Klastitularissen

zorgleerkrachten

Vakleerkrachten

Logopedisten

Orthopedagogen

Administratieve medewerkers

Onderhoudspersoneel

ICT