Sint-Jozef Bulo Type basisaanbod

Hoe werken wij ?

Onze school heeft een opdracht:

 • de mogelijkheden van de leerling optimaal 
aanspreken en in ontwikkeling brengen om de totale persoonlijkheid – het kennen, het 
kunnen en het zijn – zo evenwichtig mogelijk te ontplooien;
 • hen ondersteunen of voorbereiden op integratie of reïntegratie;
 • te werken aan een zo groot mogelijke zelfredzaamheid. Deze opdracht voeren wij uit vanuit een christelijke zingeving en beleving.

Onze school heeft een visie:

 • gelieve hiervoor ons opvoedingsproject te raadplegen.

Onze school heeft een structuur:


 • De leerlingen worden opgevangen in klassen. In een klas zitten maximaal 14 kinderen.
 • Bij elke klas hoort een klastitularis of leerkracht Algemene Sociale Vorming (ASV-onderwijzer). Zij brengen de basisvaardigheden aan.
 • Binnen onze school doorloopt de leerling verschillende fasen:
 1. In de voorbereidingsfase wordt er gewerkt aan schoolrijpheid. Het vormt een overgang van kleuter- naar lager onderwijs. Deze klas wordt ook wel speelleerklas genoemd.
 2. In de aanvangsfase ligt de klemtoon op het ontwikkelen van de leervoorwaarden en het aanvankelijk onderwijs.
 3. Tijdens de vorderingsfase wordt er gewerkt aan de schoolse functies en sociale vorming.
 4. De uitstroomfase is een voorbereiding op de overgang van lager naar secundair onderwijs. De meeste leerlingen maken na deze fase de overstap naar het Buitengewoon Secundair Onderwijs.