Sint-Jozef Bulo Type basisaanbod

Inschrijven

Om te kunnen inschrijven in onze school hebt u een attest Type Basisaanbod nodig. Dat kan u bij het CLB bekomen als uw kind nood heeft aan het buitengewoon onderwijs dat wij aanbieden. Als u ons contacteert op 03 / 541 16 88, maken wij graag een afspraak om uw kind in te schrijven. Gelieve dan ook de SIS-kaart van uw kind en 2 klevertjes van de mutualiteit mee te brengen.